Welkom

Op mijn site vol Fantasie

Oma  Stege

Op 10-06-2010 is helaas op 88 jarige leeftijd mijn moeder en maker van deze site komen te overlijden.
De site zal niet meer ge-update of gewijzigd worden.

Voor correspondentie of opmerkingen verzoek ik u mij te contacten.

Ga ook eens naar mijn anderewebsite

http://www.omastege.nl/omastege/